הגישו הצעת חוק
הגישו שאילתא

הגישו שאילתא

שאילתות הינן שאלות המופנות ישירות לאחד או יותר מחברי הכנסת השונים.

השאילתות שיפורסמו, יבקשו תמיכת נוספים ובמידה ויגיעו לרף תמיכה מינימלי מהציבור , יופנו ישירות לח"כ/ים הנמען/ים.

תשובותיהם של הנשאלים, במידה ובחרו לענות, יפורסמו בפלטפורמה ויזכו לתגובות הציבור.