הצעות חוק ציבוריות


הצעות חוק, העולות מן הציבור, ומבקשות את התייחסותו.

הצעות חוק, בכדי שישלחו לח"כ, צריכות להשיג מספר תומכים מינימלי.

קראו את הצעות החוק והצביעו!

חושבים על הצעה לחוק מייטיב שלא קיימת
במערכת? צרו אחת!