אריה מכלוף דרעי

שר הפנים

ש״ס

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

עדכון חוק חופש המידע


בעד:
1

נגד:
0
27/7/20
קיראו עוד והצביעו

אזרחים כותבים חוקה


בעד:
3

נגד:
0
9/8/20
קיראו עוד והצביעו

עדכון חוק חופש המידע


בעד:
0

נגד:
0
27/7/20
קיראו עוד והצביעו

ביטול ועדת השרים לחקיקה


בעד:
0

נגד:
0
1/8/20
קיראו עוד והצביעו

חוק מימון הציבור


בעד:
10

נגד:
0
28/7/20
קיראו עוד והצביעו

חוק רישוי עסקים


בעד:
4

נגד:
0
27/7/20
קיראו עוד והצביעו

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אריה מכלוף דרעי
 - רוצים לשלוח שאלה?