צחי הנגבי

שר במשרד ראש הממשלה, ללא תיק

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
צחי הנגבי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
צחי הנגבי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
צחי הנגבי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
צחי הנגבי
 - רוצים לשלוח שאלה?