עמיר פרץ

שר הכלכלה

העבודה - מרצ

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
עמיר פרץ
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
עמיר פרץ
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
עמיר פרץ
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
עמיר פרץ
 - רוצים לשלוח שאלה?