אביגדור ליברמן

ישראל ביתנו

מעורב
0
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אביגדור ליברמן
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אביגדור ליברמן
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אביגדור ליברמן
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אביגדור ליברמן
 - רוצים לשלוח שאלה?