תמר זנדברג

העבודה - מרצ

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
תמר זנדברג
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
תמר זנדברג
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
תמר זנדברג
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
תמר זנדברג
 - רוצים לשלוח שאלה?