איילת שקד

ימינה

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
איילת שקד
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
איילת שקד
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
איילת שקד
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
איילת שקד
 - רוצים לשלוח שאלה?