אופיר סופר

ועדת המשנה לעניין הטיפול לנפגעי הלם קרב

ימינה

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אופיר סופר
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אופיר סופר
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אופיר סופר
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אופיר סופר
 - רוצים לשלוח שאלה?