מתן כהנא

ימינה

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
מתן כהנא
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
מתן כהנא
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
מתן כהנא
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
מתן כהנא
 - רוצים לשלוח שאלה?