נפתלי בנט

ימינה

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
נפתלי בנט
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
נפתלי בנט
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
נפתלי בנט
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
נפתלי בנט
 - רוצים לשלוח שאלה?