אורלי לוי אבוקסיס

שרת לחיזוק וקידום קהילתי

גשר

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אורלי לוי אבוקסיס
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אורלי לוי אבוקסיס
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אורלי לוי אבוקסיס
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אורלי לוי אבוקסיס
 - רוצים לשלוח שאלה?