ניצן הורביץ

העבודה - מרצ

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
ניצן הורביץ
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
ניצן הורביץ
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
ניצן הורביץ
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
ניצן הורביץ
 - רוצים לשלוח שאלה?