מירב מיכאלי

העבודה - מרצ

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
מירב מיכאלי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
מירב מיכאלי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
מירב מיכאלי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
מירב מיכאלי
 - רוצים לשלוח שאלה?