ישראל אייכלר

יהדות התורה

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
ישראל אייכלר
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
ישראל אייכלר
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
ישראל אייכלר
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
ישראל אייכלר
 - רוצים לשלוח שאלה?