אורי מקלב

יהדות התורה

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אורי מקלב
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אורי מקלב
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אורי מקלב
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אורי מקלב
 - רוצים לשלוח שאלה?