יעקב ליצמן

שר הבינוי והשיכון

יהדות התורה

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
יעקב ליצמן
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
יעקב ליצמן
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
יעקב ליצמן
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
יעקב ליצמן
 - רוצים לשלוח שאלה?