משה גפני

יו"ר ועדת כספים

יהדות התורה

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
משה גפני
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
משה גפני
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
משה גפני
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
משה גפני
 - רוצים לשלוח שאלה?