אלכס קושניר

הוועדה המיוחדת לענייני רווחה

ישראל ביתנו

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אלכס קושניר
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אלכס קושניר
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אלכס קושניר
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אלכס קושניר
 - רוצים לשלוח שאלה?