אלי אבידר

ישראל ביתנו

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אלי אבידר
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אלי אבידר
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אלי אבידר
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אלי אבידר
 - רוצים לשלוח שאלה?