יוליה מלינובסקי

ישראל ביתנו

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
יוליה מלינובסקי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
יוליה מלינובסקי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
יוליה מלינובסקי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
יוליה מלינובסקי
 - רוצים לשלוח שאלה?