חמד עמאר

ישראל ביתנו

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
חמד עמאר
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
חמד עמאר
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
חמד עמאר
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
חמד עמאר
 - רוצים לשלוח שאלה?