עודד פורר

ישראל ביתנו

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
עודד פורר
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
עודד פורר
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
עודד פורר
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
עודד פורר
 - רוצים לשלוח שאלה?