יבגני סובה

ישראל ביתנו

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
יבגני סובה
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
יבגני סובה
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
יבגני סובה
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
יבגני סובה
 - רוצים לשלוח שאלה?