משה אבוטבול

ש״ס

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
משה אבוטבול
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
משה אבוטבול
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
משה אבוטבול
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
משה אבוטבול
 - רוצים לשלוח שאלה?