ינון אזולאי

ש״ס

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
ינון אזולאי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
ינון אזולאי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
ינון אזולאי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
ינון אזולאי
 - רוצים לשלוח שאלה?