מיכאל מלכיאלי

ש״ס

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
מיכאל מלכיאלי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
מיכאל מלכיאלי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
מיכאל מלכיאלי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
מיכאל מלכיאלי
 - רוצים לשלוח שאלה?