סאמי אבו שחאדה

הרשימה המשותפת

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
סאמי אבו שחאדה
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
סאמי אבו שחאדה
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
סאמי אבו שחאדה
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
סאמי אבו שחאדה
 - רוצים לשלוח שאלה?