אימאן חטיב

הרשימה המשותפת

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אימאן חטיב
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אימאן חטיב
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אימאן חטיב
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אימאן חטיב
 - רוצים לשלוח שאלה?