יוסף ג'בארין

ש״ס

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
יוסף ג'בארין
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
יוסף ג'בארין
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
יוסף ג'בארין
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
יוסף ג'בארין
 - רוצים לשלוח שאלה?