סעיד אלחרומי

הרשימה המשותפת

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
סעיד אלחרומי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
סעיד אלחרומי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
סעיד אלחרומי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
סעיד אלחרומי
 - רוצים לשלוח שאלה?