עופר כסיף

הרשימה המשותפת

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
עופר כסיף
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
עופר כסיף
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
עופר כסיף
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
עופר כסיף
 - רוצים לשלוח שאלה?