וליד טהא

הרשימה המשותפת

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
וליד טהא
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
וליד טהא
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
וליד טהא
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
וליד טהא
 - רוצים לשלוח שאלה?