מטאנס שחאדה

הרשימה המשותפת

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
מטאנס שחאדה
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
מטאנס שחאדה
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
מטאנס שחאדה
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
מטאנס שחאדה
 - רוצים לשלוח שאלה?