משה יעלון

ועדת המשנה לבטחון שוטף

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
משה יעלון
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
משה יעלון
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
משה יעלון
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
משה יעלון
 - רוצים לשלוח שאלה?