מאיר כהן

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
מאיר כהן
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
מאיר כהן
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
מאיר כהן
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
מאיר כהן
 - רוצים לשלוח שאלה?