עופר שלח

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
עופר שלח
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
עופר שלח
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
עופר שלח
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
עופר שלח
 - רוצים לשלוח שאלה?