אורנה ברביבאי

יו"ר ועדת המשנה לכוח אדם בצה"ל

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אורנה ברביבאי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אורנה ברביבאי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אורנה ברביבאי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אורנה ברביבאי
 - רוצים לשלוח שאלה?