מיכאל ביטון

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
מיכאל ביטון
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
מיכאל ביטון
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
מיכאל ביטון
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
מיכאל ביטון
 - רוצים לשלוח שאלה?