חילי טרופר

שר התרבות והספורט

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
חילי טרופר
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
חילי טרופר
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
חילי טרופר
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
חילי טרופר
 - רוצים לשלוח שאלה?