אורית פרקש הכהן

שרת לנושאים אסטרטגיים

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אורית פרקש הכהן
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אורית פרקש הכהן
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אורית פרקש הכהן
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אורית פרקש הכהן
 - רוצים לשלוח שאלה?