מירב כהן

שרת לשוויון חברתי ומיעוטים

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
מירב כהן
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
מירב כהן
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
מירב כהן
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
מירב כהן
 - רוצים לשלוח שאלה?