יואל רזבוזוב

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
יואל רזבוזוב
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
יואל רזבוזוב
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
יואל רזבוזוב
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
יואל רזבוזוב
 - רוצים לשלוח שאלה?