יזהר שי

שר המדע והטכנולוגיה

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
יזהר שי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
יזהר שי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
יזהר שי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
יזהר שי
 - רוצים לשלוח שאלה?