אלעזר שטרן

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אלעזר שטרן
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אלעזר שטרן
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אלעזר שטרן
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אלעזר שטרן
 - רוצים לשלוח שאלה?