עומר ינקלביץ

שרת התפוצות

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
עומר ינקלביץ
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
עומר ינקלביץ
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
עומר ינקלביץ
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
עומר ינקלביץ
 - רוצים לשלוח שאלה?