פנינה תמנו-שטה

שרת העלייה והקליטה

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
פנינה תמנו-שטה
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
פנינה תמנו-שטה
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
פנינה תמנו-שטה
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
פנינה תמנו-שטה
 - רוצים לשלוח שאלה?