ר'דיר מריח

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
ר'דיר מריח
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
ר'דיר מריח
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
ר'דיר מריח
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
ר'דיר מריח
 - רוצים לשלוח שאלה?