רם בן ברק

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
רם בן ברק
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
רם בן ברק
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
רם בן ברק
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
רם בן ברק
 - רוצים לשלוח שאלה?