אלון שוסטר

שר החקלאות ופיתוח הכפר

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אלון שוסטר
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אלון שוסטר
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אלון שוסטר
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אלון שוסטר
 - רוצים לשלוח שאלה?